Пристанище Лом е разположено на десния бряг на р. Дунав от речен км. 742.000 до речен км. 742.500, в централната част на гр. Лом, област Монтана, Северозападна България. Отстои на 162 км. северно от София, на 56 км. югоизточно от гр. Видин, на 49 км. северно от гр. Монтана и на 42 км. западно от гр. Козлодуй.

Територията на пристанището е 371 129 кв. м. Основната пристанищната инфраструктура и съоръжения са изградени върху територия от 302 379 кв.м. На територията му се извършва граничен паспортно-визов, митнически и санитарен контрол. Терминалът се охранява и има организиран пропускателен режим.

Пристанището е свързано с националната железопътна мрежа и с републиканската пътна мрежа. През гр. Монтана се осъществява връзка с международен път Е 79.