За пристанището

„Пристанищен терминал Лом“ е вписан в Регистъра на пристанищата на Република България и притежава Удостоверение за експлоатационна годност № 14017 от 29.01.2021 г. за обработка (товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка, вътрешнопристанищен превоз) на генерални, насипни, неопасни наливни товари и контейнери; корабно снабдяване; обслужване на пътници.

Инфраструктурата, технологичната и техническа обезпеченост на Пристанище Лом включват:

  • Кейове и корабни места: Пристанището обхваща 5 кея и 13 корабни места, три от които (1, 2 и 3) са разположени на открития Дунав, а останалите 10 - във вътрешен басейн - лиман. Общата дължина на корабните места е 1 335 м. Общата дължина на кейовия фронт е 1 422 м. и 140 м. вълнолом.
  • Закрити и открити складове: Монолитни складове и навеси с обща площ от 11 547 кв.м. и открити складове с обща площ от 117 921 кв.м.
  • Кранове и съоръжения за обработка: Основните съоръжения за обработка на товарите са 19 ел. портални пристанищни крана с товароподемност от 5 до 20 тона. Пристанището разполага с паркинг зони за автомобили, както и с вътрешно пристанищна жп мрежа.

На територията на терминала има изградени граничен контролно-пропускателен пункт, митнически пункт, пункт за фитосанитарен контрол и други. Товарите от и за пристанището се превозват с автомобилен, жп и воден транспорт. Пристанищният терминал е предназначен за обработка на импортни и експортни товари. Разположените на територията на терминала открити и закрити складове, товаро-разтоварни съоръжения и инженерната инфраструктура за водоснабдяване, електрозахранване на специализираните съоръжения за обработка на товарите и осветление обезпечават предоставянето на пристанищни услуги, характерни за едно пристанище от универсален тип.