Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Информация по чл.12 (4) от ЗЗЛПСПОИН - свали тук

Вътрешни правила за сигнали по ЗЗЛПСПОИН - свали тук

Формуляр за регистриране на сигнал, по образец на КЗЛД - свали тук