Услуги

Претоварни услуги:
Товаро-разтоварната дейност е основна за пристанището. Пристанището разполага с портални кранове и друга товароподемна техника за товарене и разтоварване на насипни, генерални и всякакъв вид други товари от и на плавателни и сухопътни превозни средства.

Складови услуги:
Пристанището разполага с открити и закрити складови площи. Съгласно българското законодателство, цялата пристанищна територия е учредена и работи като склад под режим митническо складиране.

Маневрени услуги:
Портовият флот включва 1 тласкач, обслужващ пристанищната акватория и прилежащите рейдове.

Други услуги:

  • Пътнически и понтонни услуги;
  • Предоставяне на кей, на електричество, на вода, почистване на плавателни съдове на клиентите;
  • Предоставяне на претоварна техника.
  • Подготовка на товари - ремонт на опаковка, преамбалиране, етикиране, препакетиране, маркиране и други
  • Услуги по желание на клиента;
  • Ремонтно-технически услуги;
  • Изготвяне и оформяне на товарни и транспортни документи.