Правила и обичаи

Приложение № 2
ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ – ИЗНОС:

1. Нареждане за товарене – изготвя се от товародателя.

2. Талиманска записка – изготвя се от управителя на склад или експедитор.

3. Кантарна бележка – изготвя се от кантарджия, ако клиентът желае претегляне на стоката.

4. Констативен протокол - изготвя се от управител на склад. Документа се съставя при констатиране на авария или повреда на стоката.

5. Акт за натоварване – изготвя се от управител на склад или експедитор.

« Приложение № 1 - ДОКУМЕНТИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ       Приложение № 3 - ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ - ВНОС »