Правила и обичаи

Приложение № 3
ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ - ВНОС:

І. При разтоварване:

 1. Митнически манифест – изготвя се от корабния агент;
 2. Нареждане за разтоварване - изготвя се от товародателя;
 3. Талиманска записка – изготвя се от управителя на склад или експедитор;
 4. Акт известие - изготвя се от Организатор експедиция (ТР и СД);
 5. Генерален акт - изготвя се от Организатор експедиция (ТР и СД).

ІІ. При експедиция:

 1. Нареждане за товарене и експедиция - изготвя се от товародателя;
 2. Талиманска записка - изготвя се от управителя на склад или експедитор;
 3. Кантарна бележка - изготвя се от кантарджия;
 4. Отчетно писмо - изготвя се от управителя на склад;
 5. Крайно отчитане - изготвя се от управителя на склад;
 6. Акт известие - изготвя се от управителя на склад;
 7. Спецификация за бройни товари - изготвя се от управителя на склад или експедитор.

« Приложение № 2 - ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ – ИЗНОС       Приложение № 4 - ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА КРАЙБРЕЖНИ ТОВАРИ »