Правила и обичаи

Приложение № 4
ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА КРАЙБРЕЖНИ ТОВАРИ:

1. Заявка за обработка на товара - съставя се от товародателя 24 часа преди началото на обработката;

2. Приходна разписка или Крайбрежен лист - съставя се от товародателя;

3. Нареждане за експедиция - изготвя се от товародателя;

4. Констативен протокол - изготвя се от управителя на склад;

5. Спецификация при приемане и обработка на бройни товари - изготвя се от управителя на склад или експедитор .

« Приложение № 3 - ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ - ВНОС       Приложение № 5 (Към Чл.120) - П Р А В И Л А за реда и установяване на нормите за обработка на корабите в пристанище Лом »